Active-citizens-fund_4x.png

PROMISE – protecția minorilor străini neînsoțiți

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

www.activecitizensfund.ro  www.eeagrants.org

Scopul proiectului

 

Proiectul își propune să contribuie la îmbunătățirea accesului minorilor și tinerilor migranți la drepturile și serviciile publice în conformitate cu legislația din România, să crească gradul de informare al acestora, implicarea în procesele consultative și să aducă schimbări pozitive în ceea ce privește implementarea legislației existente în domeniul migrației, prin activități de advocacy, instruire și reprezentare legală.

Obiective

  • minimum 5 instituții competente vor deveni mai responsabile și transparente prin îmbunătățirea  practicilor instituționale și a atitudinii, făcându-le astfel mai receptive vis-a-vis de asigurarea respectării drepturilor minorilor străini;

  • cel puțin 25 cazuri de minori neînsoțiți vor fi asistate cu sprijinul unei rețele de profesioniști formați pentru a îmbunătățirea accesului minorilor străini la servicii de calitate și la drepturile cuvenite; o rețea formată din cel puțin 10 avocați și juriști va fi instruită și va ajuta la crearea unui practici jurisprudențiale pozitive;

  • crearea unui Forum Consultativ al Imigranților din România, format din până la 10 reprezentanți ai comunităților de migranți și până la 12 tineri migranți, instruiți și capacități să-și reprezinte comunitățile în ceea ce privește respectarea drepturilor lor și să contribuie la crearea de relații pozitive cu societatea gazdă, să raporteze, prevină și să abordeze încălcarea acestora inclusiv prin acțiuni de vizibilitate în media/on-line și prin participarea la dezbateri privind politicile care ii prevăd, în decurs de 18 luni.

Grupul țintă

Beneficiari finali: aproximativ 500 minori și tineri străini, majoritate cu vârste între 12 - 26 ani. Identificarea se face în colaborare cu IGI, DGASPC, ONG-uri, comunitatea de migranți sau prin social media. Proiectul va identifica beneficiarii și prin prisma accesului personalului în cadrul celor 6 centre deschise, 2 centre închise, 2 centre de integrare; minim 1.000 de persoane migrante vor fi informate prin intermediul campaniei cu privire la drepturile lor; cazurile cele mai complexe care necesită intervenția în plus a avocaților vor fi selectate pentru a fi reprezentate; pe lângă activitatea de reprezentare a lor, aceștia vor fi implicați în participarea în cadrul Forumului consultativ și în implementarea Campaniei de advocacy.

 

Beneficiari intermediari: avocați, studenți ai facultăților de drept, reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor cu competențe în problematica minorilor, părinții și reprezentanții legali ai minorilor neînsoțiți - aprox. 50 persoane.

 

 

Indicatori

Număr de persoane implicate în activități ale organizațiilor societății civile 100

Outcome Grupurile vulnerabile au capacitate crescută

Indicatori de Outcome

Număr de persoane vulnerabile beneficiare de măsuri de creștere a capacității 28     

Număr de beneficiari ai serviciilor furnizate sau îmbunătățite 30  

Outputs indicators

Număr de litigii/acțiuni întreprinse în instanța sprijinite 25

Număr de persoane din grupuri vulnerabile mobilizate în activități de advocacy privind propriile nevoi 28

Număr de persoane din grupuri vulnerabile consultate 50            

Număr de modele noi și îmbunătățite implementate pentru a adresa nevoile grupurilor vulnerabile 1

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEAandNorwayGrants

Proiectul este derulat de Fundaţia Terre des hommes Elveţia în parteneriat cu Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România și beneficiază de o finanțare în valoare de 149.917,43 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.”