SCRISOARE DESCHISA

Către: Ministerul Afacerilor Interne În atenţia: Domnului Raed Arafat, Secretar de stat Domnului Teodor Iulian Gheorghe, Director General - DG pentru Relațiile cu

Instituțiile Prefectului

Stimate domnule Secretar de Stat, Stimate domnule Director General,

Subsemnatele, organizații neguvernamentale active în domeniul azilului și integrării în România, dorim să ne manifestăm îngrijorarea asupra unei situații pe care am identificat-o în județul Timiș care este susceptibilă să producă efecte negative pe termen lung.

Având în vedere contagiozitatea extrem de înaltă a virusului, care nu poate fi ținută sub control în lipsa unor echipamente specializate de protecție pentru personal și în lipsa unor spații adecvate,

Având în vedere Hotărârea nr. 55 din 20.11.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinării asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,

Dorim să sesizăm următoarea situație:

În momentul de față există o situație îngrijorătoare la Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanți de Azil Timișoara, care afectează:

Cinci solicitanți de azil care sunt carantinați într-un cort neîncălzit, în condiții necorespunzătoare de locuire, lipsiți de hrană, fără acces la grupuri sanitare și expuși la riscul de contaminare cu COVID19;

Cel puțin 25 de persoane, inclusiv minori neînsoțiți, care și-au manifestat intenția de a solicita azil în fața autorităților competente, însă din cauza aglomerării și lipsei spațiilor adecvate pentru carantinare, formalitățile pentru înregistrarea cererilor lor de azil nu au fost efectuate. În prezent, persoanele enumerate sunt fără adăpost, fără acces la hrană, fără acces la procedura de azil, îmbrăcăminte adecvată și utilități sanitare. Toate aceste persoane declară că au tranzitat Serbia înainte de a intra pe teritoriul României. Potrivit Hotărârii CNSU nr. 55 din 20.11.2020, Serbia este un stat cu risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinării.

Vă solicităm identificarea unei soluții urgente în conformitate cu Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 (republicată) privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic pentru situația lor.

Prezentarea situației în detaliu:

În contextul creșterii numărului de solicitări de azil pe teritoriul României, cu precădere în zona frontierei de Sud-Vest și a județului Timiș, un număr din ce în ce mai mare de persoane sosește la Centrul Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din Timișoara, dorind deopotrivă să depună cereri de azil și să solicite cazarea în Centrul Regional, conform Legii 122/2006 privind azilul în România. Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 (republicată) privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, articolul 7, prevede faptul că: ,,(1) Carantina persoanelor se instituie pe baza informațiilor științifice oficiale și a definiției de caz, la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau, după caz, într-un spațiu special desemnat de autorități, cu privire la persoanele suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen care: a) sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către organismele competente în domeniu;” Infrastructura Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din Timișoara nu permite separarea de facto a persoanelor suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen - camerele și dependințele (bucătării, grupuri sanitare) sunt comune. Cazarea celor descriși mai sus împreună cu rezidenții Centrului ar reprezenta un risc epidemiologic ridicat. Conform legii 136 din 18 iulie 2020, aceste persoane trebuie cazate în spații special desemnate sau locații alternative atașate unităților sanitare pentru persoanele aflate în carantină sau izolare, după caz. Conform informațiilor pe care le deținem, Inspectoratul General pentru Imigrări a solicitat Prefecturii Timiș preluarea acestor persoane în astfel de spații special desemnate, dar Prefectura a refuzat, considerând că aceștia ar trebui cazați la comun cu rezidenții Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Timișoara. Astfel, neputând fi cazați nici în Centrul Regional și nefiind preluați nici în spații special desemnate de către Prefectură, solicitanții de azil sunt fie cazați într-un cort neîncălzit în curtea Centrului Regional, fie dorm pe trotuar în fața Centrului Regional. La momentul trimiterii acestei scrisori, 30 de persoane (printre care și minori neînsoțiti) fără niciun fel de sprijin și posibilitate se află în această situație. Ne așteptăm ca acest număr să crească în lipsa aplicării corespunzătoare a legii.

Vă solicităm intervenția urgentă pentru preluarea tuturor solicitanților de azil și persoanelor care și-au manifestat intenția de a solicita azil, suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale virusului COVID19 din raza Centrului Regional de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil Timișoara și cazarea lor în spații special amenajate pentru carantină, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 (republicată) privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

Consiliul Naţional Român pentru Refugiaţi Asociația JRS România


886 People Reached 139 Engagements Boost Post

2020 19 Shares Like Comment Share

61 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate