top of page
Search
  • Writer's pictureJRS Romania

Oportunitate pentru Studenți la Drept - Clinica Juridică PROMISE

PROMISE: Protecția Minorilor Străini Neînsoțiți – Despre Proiect


Proiectul PROMISE are în vedere creșterea accesului a 500 de minori și tineri străini la drepturile fundamentale și la servicii publice, prin activități de advocacy, acordarea de servicii de asistență juridică gratuită, informare, training și creșterea capacității grupurilor vulnerabile de a participa în procesul decizional-consultativ. De asemenea, își propune să sprijine și să susțină colaborarea inter-instituțională și cea dintre instituții publice și străini pentru asigurarea respectării interesului superior al minorilor, precum și îmbunătățirea politicilor, practicilor, atitudinilor și a legislației. Proiectul este implementat de Terre des hommes Romania și JRS România.


Durata proiectului: 25 Mai 2022 – 24 Octombrie 2023


Activitățile proiectului:


A3 - Realizarea și implementarea Cadrului (Standardului) comun pentru aplicarea principiului interesului superior al minorilor neînsoțiți („Cadrul”)

A4 - Constituirea și pregătirea unei rețele de avocați și juriști specializați în problematica minorilor, în special a celor neînsoțiți, cetățeni străini

A5 - Constituirea unei clinici juridice și instruirea a 12 studenți care să lucreze cu minorii neînsoțiți care solicită azil în România

A6 - Înființarea Forumului Consultativ al Imigranților din România, capacitarea și instruirea membrilor săi

A7 - Organizarea unei campanii de social media de informare a minorilor neînsoțiți

A8 - Campanie de advocacy ghidată de tineri străini (youth-led)

A9 - Elaborarea a 6 rapoarte tematice despre situația copilului în țările de origine ale minorilor neînsoțiți


Proiectul se desfășoară în mediul urban și online. Minorii neînsoțiți copii sunt într-o situație de dublă vulnerabilitate, pentru că sunt copii și pentru că sunt solicitanți de azil. Vulnerabilitatea extremă este stabilită la nivel internațional: Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a stabilit că acești minori neînsoțiți au fost atât separați de familie și au suferit pierderi, traume și violență sau au cunoscut stresul asociat unui război.

Interesul superior al copilului nu este doar un principiu juridic interpretativ, ci un drept material și procedural. România este obligată să acorde prioritate interesului superior al copilului în toate etapele migrației și în procedura de azil.


Propunem 2 tipuri de intervenții:

a. activități specifice de advocacy;

b. activități care să crească capacitatea lor prin implicarea în procesul decizional-consultativ și acțiuni de vizibilitate. Urmărim îmbunătățirea politicilor, practicilor, legislației, creare model de acțiune de sprijin a grupului.


Tdh are drept scop îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului și și-a fixat ca prioritate sprijinirea copiilor afectați de migrație, prevenirea migrației nesigure a copiilor și tinerilor și asigurarea accesului la drepturile fundamentale a copiilor afectați de migrație.


JRS este o organizație având drept scop apărarea, susținerea și promovarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale refugiaților - în sensul larg, solicitanților de azil, migranților și apatrizilor. Organizația derulează activități de asistență directă, advocacy, monitorizare de politici publice, campanii de informare, training.


Localitatea/localitățile în care se desfășoară activitățile proiectului:

Timis-Timisoara, Maramures-Baia Mare si Somcuta-Mare, Suceava-Radauti, Giurgiu-Giurgiu, Arad-Arad, Ilfov-Otopeni, Galati-Galati, Constanta-Constanta, Braila-Braila, Tulcea-Tulcea, Vrancea, Bacau, Vaslui, Bucuresti.Context /justificare


In 2018, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a identificat categoria minorilor neînsoțiți ca fiind fiind supusa unuia dintre cele mai ridicate riscuri cu privire la respectarea drepturilor fundamentale ale omului in domeniul migratiei. Potrivit statisticilor UNICEF, unul din trei copii care trăiesc in afara tarii in care s-au născut este refugiat (Sursa: FRA).


In 2020 numărul minorilor neînsoțiți străini intrați in tara a atins 980 de persoane, un număr de aproape 4 ori mai mare decât in anii anteriori (sursa: UNHCR). Este previzibil ca numărul migrantilor din Romania va creste mult mai repede, având in vedere faptul ca in 2020 34.600 de persoane au încercat sa intre pe teritoriul tarii, fata de 6042 in 2019 si 2787 in 2018. 15-20% dintre migranti sunt minori (Sursa: IGI).


De la sfârșitul lunii februarie 2022, în România au sosit 1 356 564 de refugiați, dintre care aprox. 314 000 copii (29,39%) și 580 000 femei (54,29%), conform datelor statistice din 14 iulie 2022. În prezent, în România sunt 83 936 de refugiați ucraineni.Activitatea A5 – Constituirea unei clinici juridice și instruirea a 12 studenți care să lucreze cu minorii neînsoțiți care solicită azil în România.


În cadrul Activității A4, dorim să instituim o clinică juridică în cadrul JRS pentru instruirea a 12 studenți în total. Post-instruire, aceștia vor lucra împreună cu avocații și juriștii din proiect, și vor ajuta la îmbunătățirea situației minorilor neînsoțiți care solicită azil în România.


Studenții vor fi instruiți în sistem hibrid (online și fizic), pe baza materialelor dezvoltate, în cadrul a 2 seminarii. Vor avea oportunitatea de a învăța teme legate de migrație-azil necuprinse în curricula de studiu. Viitorii practicieni vor avea o mai bună înțelegere culturală, socială și legală, vor efectua practică pe cazuistică în cadrul proiectului și alături de avocați. Vor participa la întâlnirile de instruire pentru avocați și la celelalte grupuri de lucru cu instituțiile responsabile pe tematică din România pentru a se familiariza ca viitori practicieni cu modul de lucru specific activităților de advocacy, vor oferi sprijin în implementarea campaniei dezvoltate de tinerii-copiii migranți. De asemenea, vor sprijini partenerii din proiect și avocații în documentarea cazurilor, analizarea legislației, redactarea documentelor. Cei care vor obține cele mai bune rezultate pe parcursul practicii vor fi premiați.


Detalii pentru participare


Sesiunile de instruire vor avea loc online și în București. Costurile pentru sesiunile de instruire vor fi acoperite integral din proiect, cu excepția transportului participanților către locația sesiunii.


Condițiile de participare


· studentul trebuie să fie înscris în anul 3 sau 4 la Facultatea de Drept, orice specializare ;

· cunoștințe de limbă engleză la nivel mediu ;

· capacități de comunicare inter-personală bine dezvoltate ;

· sensibilitate culturală, în special având în vedere tematica proiectului ;

· interes demonstrat în tematica proiectului.Termen limită de aplicare: 21.03.2023


Toți studenții care îndeplinesc condițiile de participare minime sunt rugați să trimită o scrisoare de interes de maxim 1 pagină, în limba română, către Georgiana Dănciulescu, consilier social JRS România (georgiana.danciulescu.jrsro@gmail.com), și Ana Vlădescu manager de proiect, (ana.vladescu@tdh.ch), în care să detalieze următoarele lucruri :


· motivația de a lua parte la proiect;

· experiența anterioară cu tematica migranților minori, în cazul în care există;

· interesul demonstrat pentru subiectul proiectului.


Studenții participanți la clinica juridică vor beneficia de contracte de voluntariat semnate cu JRS România, precum și de adeverințe / diplome de participare pentru dosarul personal.


Studenții cu cele mai bune rezultate în perioada proiectului vor fi premiați la sfârșitul ciclului de instruire.Persoane de contact


Georgiana Dănciulescu, Consilier Social, JRS România

georgiana.danciulescu.jrsro@gmail.com


Ana Vlădescu, Manager de proiect, Tdh România

ana.vladescu@tdh.ch


222 views0 comments
bottom of page