JRS România anunţă lansarea proiectului: MY PLACE

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România anunţă lansarea proiectului:” MY PLACE to INTEGRATION”.


Proiectul are o durată de 24 luni și este finanțat prin Programul Național — Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/20.02.01.01(02)) gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne — Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă. Proiectul are o valoare totală de 4,000,520.78 lei şi vine să completeze activitățile derulate

anterior în cadrul altor proiecte similare.


Susţinerea procesului de integrare efectivă a beneficiarilor unei forme de protecţie (BPI) şi a strainilor (RTT – resortisanţi ţări terţe) cu şedere legală în România la nivelul judeţelor Galaţi, Constanţa, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, urmează a fi realizată cu predilecţie pentru categoriile de persoane vulnerabile sau cu nevoi speciale, prin oferirea de servicii complementare celor asigurate de stat. Acestea au în vedere activităţi precum informarea, consilierea, asistenţă materială, juridică, medicală, psihologică, consiliere în vederea angajării, precum şi activităţi sociale, culturale, recreaţionale, educaţionale, cursuri de limba română şi orientare culturală, la nivelul celor două centre regionale de integrare existente în oraşele: Galaţi (str.Constructorilor nr.1 bis), şi Constanţa (bd. Mamaia, nr. 13).


Din perspectiva activităților cu caracter inovator și valoare adăugată, proiectul propune introducerea unor mijloace de consiliere/asistență la distanță pentru anumite categorii de beneficiari (cursuri on-line etc) și facilitarea accesului la piața forței de munca prin intermediul unui instrument online accesibil ușor și utilizabil în trei limbi, care poate fi adaptat nevoilor identificate pe parcursul derulării proiectului.

Proiectul îşi propune totodată să implice mediatori culturali, interpreţi şi voluntari la nivel local precum şi dezvoltarea de reţele de suport local la nivelul instituţiilor şi organizaţiilor care intră în contact cu străini sau în cadrul comunităţilor acestora, cu relevanţă la nivel multicultural.


Coordonator proiect

Stefan Leonescu

JRS România

www.jrsromania.org, tel. 031.102.14.23, jrsromania@gmail.com

***

Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România (www.jrsromania.org) este o organizaţie non-guvernamentală umanitară, independentă, non-profit, apolitică şi democratică care sprijină şi promovează drepturile fundamentale ale refugiaţilor şi

ale persoanelor dezrădăcinate. Misiunea JRS România este de a însoţi refugiaţii şi persoanele dezrădăcinate, de a-i servi în orice situaţie şi de a pleda pentru cauza lor în faţa autorităţilor şi a societăţii civile.

My Place este exemplu de bună practică, fiind un concept dezvoltat în cadrul mai multor proiecte implementate de JRS România din diverse surse de finanţare nerambursabilă (http://jrsromania.org/centru-my-place/ si https://www.youtube.com/watch?v=ZC91bi1z574).

123 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate