top of page
Search
  • Writer's pictureJRS Romania

Comunicat de presa -Incetare etapa 3 a proiectului MyPlace to Integration - Regiunea 2

COMUNICAT DE PRESĂAsociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România anunţă incetarea etapei a III-a proiectului:” MY PLACE to INTEGRATION”.

Susţinerea procesului de integrare efectivă a străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie şi resortisanţi ţări terţe cu şedere legală la nivelul judeţelor Galați, Constanța, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea a fost realizată în ultimul an prin intermediul proiectului „My Place to INTEGRATION", concept dezvoltat în cadrul mai multor proiecte implementate anterior.


Două centre regionale de integrare au funcționat în orașele Galați și Constanța precum și un punct regional de contact în cadrul Centrului Regional de Proceduri și Cazare din Galați; prin intermediul acestora au fost asistați peste 500 străini, proveniți din țări precum Ucraina (226), Siria (166), Afganistan (46) sau Turcia (34). Pentru ei au fost organizate peste 200 activități, cu predilecție cursuri de limba română și orientare culturală.


Un accent special a fost pus pe parcurgerea programelor de integrare pentru mai mult de 220 de beneficiari de protecție internațională si asistența specifică a peste 250 copii; au fost organizate activități specifice în vederea angajării pentru mai mult de 100 de adulți.


Proiectul are o valoare totală de 4,000,520.78 lei și s-a incheiat la sfârșitul anului 2022, fiind finanțat prin Programul Național — Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (referință: FAMI/20.02.01.03(02)) gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.
Coordonator proiect


Stefan Leonescu


JRS România


www.jrsromania.org, tel. 031.102.14.23, jrsromania@gmail.com


***


Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România (www.jrsromania.org) este o organizaţie non-guvernamentală umanitară, independentă, non-profit, apolitică şi democratică care sprijină şi promovează drepturile fundamentale ale refugiaţilor şi ale persoanelor dezrădăcinate. Misiunea JRS România este de a însoţi refugiaţii şi persoanele dezrădăcinate, de a-i servi în orice situaţie şi de a pleda pentru cauza lor în faţa autorităţilor şi a societăţii civile.
My Place este exemplu de bună practică, fiind un concept dezvoltat în cadrul mai multor proiecte implementate de JRS România din diverse surse de finanţare nerambursabilă (http://jrsromania.org/centru-my-place/ si https://www.youtube.com/watch?v=ZC91bi1z574).

96 views0 comments
bottom of page