COMUNICAT DE PRESĂ

Susţinerea procesului de integrare efectivă a străinilor beneficiari ai unei forme de protecţie (BPI) şi resortisanţi ţări terţe (RTT) cu şedere legală în România la nivelul judeţelor Galați, Constanța, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea a fost realizată în ultimul an prin intermediul proiectului „My Place – o punte pentru integrarea BPI şi RTT în România", concept dezvoltat în cadrul mai multor proiecte implementate de JRS România.

Două centre regionale de integrare au funcționat in orașele Galați și Constanța, prin intermediul acestora organizându-se informarea, consilierea, asistența materială, juridică, medicală, psihologică precum și activități sociale, culturale, recreaționale, educaționale, cursuri de limba română și orientare culturală pentru aproximativ 400 de străini, mai mult de jumătate dintre aceștia fiind BPI.

Un accent special a fost pus pe parcurgerea programului de integrare derulat cu sprijinul autorităților în drept și pe organizarea de module de limba română, fiind realizate peste 35 de module pe diverse nivele de pregătire la care au luat parte mai mult de 150 de participanți.

Proiectul cu valoare totală de 1.619.010,08 lei este finanțat prin Programul Național — Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/19.01.04(02)), gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne — Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă.

Director executiv

Cătălin Albu

JRS România

www.jrsromania.org, tel. 031.102.14.23, jrsromania@gmail.com

***

Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România (www.jrsromania.org) este o organizaţie non-guvernamentală umanitară, independentă, non-profit, apolitică şi democratică care sprijină şi promovează drepturile fundamentale ale refugiaţilor şi ale persoanelor dezrădăcinate. Misiunea JRS România este de a însoţi refugiaţii şi persoanele dezrădăcinate, de a-i servi în orice situaţie şi de a pleda pentru cauza lor în faţa autorităţilor şi a societăţii civile.


Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

Titlul proiectului „My Place – o punte pentru integrarea BPI şi RTT în România"

Număr contract: FAMI/19.01.04 (02)

Beneficiar: Asociația JRS Romania


48 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate