COMUNICAT DE PRESĂ

Asociația JRS România implementează în perioada 19.12.2019 – 18.12.2020 proiectul cu titlul „ALTERNATIVE – Suport temporar pentru persoanele tolerate”, număr contract FAMI/18.04.05.02 în cadrul Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare.

Acesta este al 5-lea an în care JRS România implementează un astfel de proiect prin Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, continuând de altfel buna tradiție a organizației noastre de mai bine de 15 ani prin care oferim sprijin material și cazare cetățenilor străini cu astfel de nevoi.

În cadrul Centrului de cazare al JRS România de la București, Centrul Pedro Arrupe, pot fi cazate cel puțin 30 de persoane concomitent, inclusiv persoane cu afecțiuni medicale, femei singure sau familii cu copii, iar pentru situații excepționale, pot fi cazate până la 50 de persoane suplimentar.

Proiectul se adresează în principal străinilor pentru care a fost emisă o decizie de returnare și sunt tolerați pe teritoriul României, în principal că alternativă la măsura luării în custodie publică ori pentru cei în cazul cărora măsura custodiei a încetat. Ca de obicei, oferim o atenție deosebită persoanelor vulnerabile, precum minorii neînsoțiți, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă, femeile, familiile monoparentale și alte persoane considerate vulnerabile sau în nevoie de către JRS România și de către Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI).

Tot cu sprijinul IGI, proiectul se poate desfășura la nevoie și în alte zone/localități din țară unde pot fi identificate persoane aparținând grupului țintă al proiectului, urmând a oferi la nevoie în aceste zone, inclusiv servicii de cazare în regim hotelier, adică de urgență.

Prin proiect ,oferim sub formă de tichete sociale produse alimentare, igienico-sanitare, îmbrăcăminte și încălțăminte. Persoanelor le vor fi subvenționate costurile cu transportul în comun dar și medicamente și investigații medicale, inclusiv dispozitive medicale. Persoanele considerate că având nevoi suplimentare beneficiază în plus de asistență prin produse specifice acestora. Persoanele cu probleme psihologice vor putea beneficia de asistență de specialitate în proiect.

Prin oferirea unor servicii care să răspundă nevoilor persoanei tolerate, se dorește atât crearea unui cadru adecvat care să respecte demnitatea persoanei cât și încurajarea acestora în a accesa serviciile de repatriere voluntară, fiindu-le asigurat suportul necesar în perioada de ședere temporară.

Costul total eligibil al proiectului este de 571,461.23 lei din care:

Autoritatea Contractantă prin Inspectoratul General pentru Imigrări acordă o sumă de maximum 428,595.92 lei din fondurile asigurate de Comisia Europeană, reprezentând 75% din costul total al Proiectului;

Autoritatea Contractantă acordă o sumă de maximum 131,436.08 lei, din fondurile asigurate din bugetul național, reprezentând 23% din costul total al Proiectului.

Beneficiarul (Asociația JRS România) suportă cheltuielile eligibile ale proiectului cu suma de 11,429.23 lei, reprezentând 2% din costul total al Proiectului.

Asociația JRS România

www.jrsromania.org

0726724291


91 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate